Evanjelický2. Samuelova21,5

2. Samuelova 21:5

Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela,


Verš v kontexte

4 Gibeón­ci mu od­povedali: Nám nej­de o strieb­ro ani o zlato pri Sau­lovi a jeho dome, a nej­de nám o usmr­tenie kohokoľvek v Iz­raeli. Nato im po­vedal: Čo po­viete, to vám urobím. 5 Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela, 6 nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 Na to odpovedali kráľovi: Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý mys­lel proti nám to, aby sme boli vy­hladení tak, aby sme ne­ob­stáli ni­kde v ni­ktorom kraji Iz­raelovom.

Evanjelický

5 Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela,

Ekumenický

5 Po­vedali teda kráľovi: Nech nám za muža, ktorý nás chcel zničiť a vy­hubiť, aby z nás na území Iz­raela ni­kto nezos­tal,

Bible21

5 Od­po­vědě­li mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vy­hu­bit z ce­lého iz­rael­ského území,