Bible212. Samuel21,6

2. Samuel 21:6

chce­me sedm jeho po­tomků. Po­věsí­me je před Hos­po­di­nem v Gi­be­ji Saulově, na Hos­po­di­nově vrchu.“ „Máte je mít,“ ře­kl jim na to.


Verš v kontexte

5 Od­po­vědě­li mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vy­hu­bit z ce­lého iz­rael­ského území, 6 chce­me sedm jeho po­tomků. Po­věsí­me je před Hos­po­di­nem v Gi­be­ji Saulově, na Hos­po­di­nově vrchu.“ „Máte je mít,“ ře­kl jim na to. 7 Král ovšem ušetřil Mefi­bošeta, syna Jo­na­ta­na, syna Saulova, a to kvů­li přísaze, kte­rou spo­lu kdy­si David a Saulův syn Jo­na­tan uzavře­li v Hos­po­di­nově jménu.

späť na 2. Samuel, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám.

Evanjelický

6 nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich.

Ekumenický

6 vy­dajú spomedzi jeho synov sedem mužov. My ich pop­ravíme pred Hos­podinom v Gibei, kde vládol Saul, Hos­podinov vy­volenec. Kráľ po­vedal: Vy­dám ich.

Bible21

6 chce­me sedm jeho po­tomků. Po­věsí­me je před Hos­po­di­nem v Gi­be­ji Saulově, na Hos­po­di­nově vrchu.“ „Máte je mít,“ ře­kl jim na to.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček