Bible212. Samuel13,14

2. Samuel 13:14

On však ne­dbal, nes­lyšel. Pře­mohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vy­spal,


Verš v kontexte

13 Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou han­bou? A co ty? Byl bys v Iz­rae­li jako nějaký hanebník. Pro­sím, pro­mluv radě­ji s králem – to­bě mě jis­tě neodepře!“ 14 On však ne­dbal, nes­lyšel. Pře­mohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vy­spal, 15 za­čal ji nenávi­dět. Nenávist, kte­rou k ní cí­til, byla ještě větší než lás­ka, kte­rou ji před­tím mi­loval. „Vstaň! Jdi pryč!“ přikázal jí.

späť na 2. Samuel, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 No, nech­cel počuť na jej hlas, ale, keď sa bránila, bol sil­nejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou.

Evanjelický

14 On ju však ne­počúvol, a keďže bol moc­nejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou.

Ekumenický

14 On však ned­bal a keďže bol moc­nejší než ona, znásil­nil ju.

Bible21

14 On však ne­dbal, nes­lyšel. Pře­mohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vy­spal,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček