Roháček2. Samuelova13,14

2. Samuelova 13:14

No, nech­cel počuť na jej hlas, ale, keď sa bránila, bol sil­nejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou.


Verš v kontexte

13 Lebo veď kam ja po­tom zanesiem svoje po­hanenie, a ty budeš ako jeden z bláz­nov-nešľachet­níkov v Iz­raelovi. Pre­to teraz, prosím, radšej prehovor s kráľom, lebo ne­odop­rie ti ma. 14 No, nech­cel počuť na jej hlas, ale, keď sa bránila, bol sil­nejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou. 15 Avšak h­neď potom ju nenávidel Am­non nenávisťou, veľmi velikou, lebo väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, než bola jeho láska, ktorou ju p­red­tým miloval. A Am­non jej po­vedal: Vstaň, idi!

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 No, nech­cel počuť na jej hlas, ale, keď sa bránila, bol sil­nejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou.

Evanjelický

14 On ju však ne­počúvol, a keďže bol moc­nejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou.

Ekumenický

14 On však ned­bal a keďže bol moc­nejší než ona, znásil­nil ju.

Bible21

14 On však ne­dbal, nes­lyšel. Pře­mohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vy­spal,