Ekumenický2. Samuelova13,14

2. Samuelova 13:14

On však ned­bal a keďže bol moc­nejší než ona, znásil­nil ju.


Verš v kontexte

13 Kam sa podejem so svojou han­bou a teba budú mať v Izraeli za ne­mrav­níka. Poroz­právaj sa však s kráľom, iste ti ma ne­odop­rie. 14 On však ned­bal a keďže bol moc­nejší než ona, znásil­nil ju. 15 Po­tom k nej Am­nón začal cítiť ne­smier­ny od­por. Väčší bol od­por, čo k nej cítil, než lás­ka, ktorú k nej pre­chovával. Am­nón jej po­vedal: Zo­ber sa a choď!

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 No, nech­cel počuť na jej hlas, ale, keď sa bránila, bol sil­nejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou.

Evanjelický

14 On ju však ne­počúvol, a keďže bol moc­nejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou.

Ekumenický

14 On však ned­bal a keďže bol moc­nejší než ona, znásil­nil ju.

Bible21

14 On však ne­dbal, nes­lyšel. Pře­mohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vy­spal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček