Evanjelický2. Samuelova13,14

2. Samuelova 13:14

On ju však ne­počúvol, a keďže bol moc­nejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou.


Verš v kontexte

13 Kdeže sa podejem od han­by, a ty budeš ako nejaký nehaneb­ník v Iz­raeli. Ale pre­hovor s kráľom; on ma tebe ne­odop­rie. 14 On ju však ne­počúvol, a keďže bol moc­nejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou. 15 Nato Am­nóna za­chvátila veľká nenávisť voči nej, takže väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, ako lás­ka, ktorou ju miloval. Po­tom jej po­vedal: Zo­ber sa a choď!

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 No, nech­cel počuť na jej hlas, ale, keď sa bránila, bol sil­nejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou.

Evanjelický

14 On ju však ne­počúvol, a keďže bol moc­nejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou.

Ekumenický

14 On však ned­bal a keďže bol moc­nejší než ona, znásil­nil ju.

Bible21

14 On však ne­dbal, nes­lyšel. Pře­mohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vy­spal,