Bible212. Petr1,5

2. Petr 1:5

Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání,


Verš v kontexte

4 Tak­to nám byla da­rová­na vzácná a ve­liká za­s­líbení, abys­te skrze ně zís­ka­li účast na Boží po­vaze a unik­li zkáze, do níž se svět ve své žádo­stivosti řítí. 5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání, 6 k po­znání zdržen­livost, ke zdržen­livosti vy­trva­lost, k vy­trva­losti zbožnost,

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť

Evanjelický

5 tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie,

Ekumenický

5 Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie,

Bible21

5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání,

Bible212. Petr1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček