Bible212. Petr1,4

2. Petr 1:4

Tak­to nám byla da­rová­na vzácná a ve­liká za­s­líbení, abys­te skrze ně zís­ka­li účast na Boží po­vaze a unik­li zkáze, do níž se svět ve své žádo­stivosti řítí.


Verš v kontexte

3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti. 4 Tak­to nám byla da­rová­na vzácná a ve­liká za­s­líbení, abys­te skrze ně zís­ka­li účast na Boží po­vaze a unik­li zkáze, do níž se svět ve své žádo­stivosti řítí. 5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání,

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 čím sú nám darované pre­veľké a pre­drahé za­sľúbenia, aby ste sa tým stali účast­nými božs­kej prírody unik­núc porušeniu, k­toré je na svete v z­lej žiadosti.

Evanjelický

4 ob­darujúc nás vzác­nymi a veľkými za­sľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božs­kej prirodzenos­ti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiados­tivosť;

Ekumenický

4 Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť.

Bible21

4 Tak­to nám byla da­rová­na vzácná a ve­liká za­s­líbení, abys­te skrze ně zís­ka­li účast na Boží po­vaze a unik­li zkáze, do níž se svět ve své žádo­stivosti řítí.

Bible212. Petr1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček