Bible212. Petr1,20

2. Petr 1:20

Pře­devším věz­te, že žádné pro­ro­ctví Písma ne­vznik­lo z vlastního názo­ru pro­roka.


Verš v kontexte

19 Navíc tu má­me ne­smírně spo­leh­livé slovo pro­roků a vy dělá­te dobře, že se ho drží­te jako lampy zářící v temno­tách, dokud se ne­roz­břeskne den a ve vašich srd­cích ne­vzejde ji­třenka. 20 Pře­devším věz­te, že žádné pro­ro­ctví Písma ne­vznik­lo z vlastního názo­ru pro­roka. 21 Pro­ro­ctví to­tiž nikdy ne­přišlo z lid­ské vůle, ale Boží li­dé mlu­vi­li, jak byli pu­zeni Du­chem svatým.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti.

Evanjelický

20 Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad;

Ekumenický

20 Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti.

Bible21

20 Pře­devším věz­te, že žádné pro­ro­ctví Písma ne­vznik­lo z vlastního názo­ru pro­roka.

Bible212. Petr1,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček