Bible212. Letopisů28,11

2. Letopisů 28:11

Pro­to mě teď po­s­lech­ně­te a vrať­te ty za­jat­ce zpátky svým bra­trům. Ji­nak pro­ti vám vzplane Hos­po­dinův hněv!“


Verš v kontexte

10 A k tomu si ještě chcete zot­ročit jud­ské a je­ruzalém­ské dě­ti jako své sluhy a služky? Copak sami nemá­te před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, žádný hřích? 11 Pro­to mě teď po­s­lech­ně­te a vrať­te ty za­jat­ce zpátky svým bra­trům. Ji­nak pro­ti vám vzplane Hos­po­dinův hněv!“ 12 Teh­dy po­vsta­li něk­teří efrai­mští vůd­cové – Aza­ri­áš, syn Jo­chananův, Be­re­chiáš, syn Meši­le­mo­tův, Je­ze­chiáš, syn Šalumův, a Ama­sa, syn Chadlajův – a vy­stou­pi­li pro­ti těm, kdo se vrace­li z bo­je.

späť na 2. Letopisů, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to teraz ma po­slúch­nite a vráťte a zaveďte zpät zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu Hos­podinov­ho je na vás.

Evanjelický

11 Po­slúch­nite ma teda a vráťte zajat­cov, ktorých ste od­vliek­li svojim bratom, lebo vás za­siah­ne páľava Hos­podinov­ho hnevu.

Ekumenický

11 Po­slúch­nite ma teda a pre­pus­tite svojich zajat­cov, ktorých ste vzali svojim bratom, inak pocítite páľavu Hos­podinov­ho hnevu.

Bible21

11 Pro­to mě teď po­s­lech­ně­te a vrať­te ty za­jat­ce zpátky svým bra­trům. Ji­nak pro­ti vám vzplane Hos­po­dinův hněv!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček