Ekumenický2. Kronická28,11

2. Kronická 28:11

Po­slúch­nite ma teda a pre­pus­tite svojich zajat­cov, ktorých ste vzali svojim bratom, inak pocítite páľavu Hos­podinov­ho hnevu.


Verš v kontexte

10 Za­mýšľate pod­robiť si Júdov­cov a Jeruzalemčanov za ot­rokov a ot­rokyne. Tým ste sa sami pre­vinili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 11 Po­slúch­nite ma teda a pre­pus­tite svojich zajat­cov, ktorých ste vzali svojim bratom, inak pocítite páľavu Hos­podinov­ho hnevu. 12 Tu vy­šli nie­ktorí ef­rajim­skí vod­covia: Azar­ja, syn Jehóchananov, Berek­ja, syn Mešil­lemótov, Jechiz­kija, syn Šal­lúmov a Amása, syn Chad­lajov, oproti tým, čo sa vracali z výpravy.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to teraz ma po­slúch­nite a vráťte a zaveďte zpät zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu Hos­podinov­ho je na vás.

Evanjelický

11 Po­slúch­nite ma teda a vráťte zajat­cov, ktorých ste od­vliek­li svojim bratom, lebo vás za­siah­ne páľava Hos­podinov­ho hnevu.

Ekumenický

11 Po­slúch­nite ma teda a pre­pus­tite svojich zajat­cov, ktorých ste vzali svojim bratom, inak pocítite páľavu Hos­podinov­ho hnevu.

Bible21

11 Pro­to mě teď po­s­lech­ně­te a vrať­te ty za­jat­ce zpátky svým bra­trům. Ji­nak pro­ti vám vzplane Hos­po­dinův hněv!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček