Evanjelický2. Kronická28,11

2. Kronická 28:11

Po­slúch­nite ma teda a vráťte zajat­cov, ktorých ste od­vliek­li svojim bratom, lebo vás za­siah­ne páľava Hos­podinov­ho hnevu.


Verš v kontexte

10 Teraz za­mýšľate pod­robiť si Júdej­cov a Jeruzalem­cov za ot­rokov a ot­rokyne. Či aj vy nie ste vin­ní pred Hos­podinom, svojím Bohom? 11 Po­slúch­nite ma teda a vráťte zajat­cov, ktorých ste od­vliek­li svojim bratom, lebo vás za­siah­ne páľava Hos­podinov­ho hnevu. 12 Tu mužovia spomedzi ef­rajim­ských predákov: Azar­ja - syn Jóchánánov, Berech­ja, syn Mešil­lémótov, Chiz­kija, syn Šal­lumov, a Amásá, syn Chad­lajov - vy­stúpili na­proti tým, ktorí pri­chádzali z výp­ravy,

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to teraz ma po­slúch­nite a vráťte a zaveďte zpät zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu Hos­podinov­ho je na vás.

Evanjelický

11 Po­slúch­nite ma teda a vráťte zajat­cov, ktorých ste od­vliek­li svojim bratom, lebo vás za­siah­ne páľava Hos­podinov­ho hnevu.

Ekumenický

11 Po­slúch­nite ma teda a pre­pus­tite svojich zajat­cov, ktorých ste vzali svojim bratom, inak pocítite páľavu Hos­podinov­ho hnevu.

Bible21

11 Pro­to mě teď po­s­lech­ně­te a vrať­te ty za­jat­ce zpátky svým bra­trům. Ji­nak pro­ti vám vzplane Hos­po­dinův hněv!“