Bible212. Letopisů13,22

2. Letopisů 13:22

Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i či­ny – jsou sepsá­ny ve Výkla­du pro­roka Ida.


Verš v kontexte

21 Abiáš ale sí­lil. Vzal si čtrnáct manže­lek a zplo­dil dva­a­dvacet synů a šestnáct dcer. 22 Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i či­ny – jsou sepsá­ny ve Výkla­du pro­roka Ida. 23 Abiáš pak ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve Městě Davi­dově. Na jeho místě za­čal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země za­žíva­la deset let mí­ru.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 A os­tat­né deje Abiášove, jeho ces­ty a jeho slová, sú na­písané vo vý­klade proroka Id­du.

Evanjelický

22 Os­tat­né Abijove činy, jeho život­né ces­ty a reči, sú za­písané vo Vý­klade proroka Id­du.

Ekumenický

22 Os­tat­né udalos­ti za Abiju, jeho skut­ky a reči, sú po­značené vo Vý­klade proroka Id­du.

Bible21

22 Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i či­ny – jsou sepsá­ny ve Výkla­du pro­roka Ida.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček