Bible212. Letopisů13,23

2. Letopisů 13:23

Abiáš pak ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve Městě Davi­dově. Na jeho místě za­čal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země za­žíva­la deset let mí­ru.


Verš v kontexte

21 Abiáš ale sí­lil. Vzal si čtrnáct manže­lek a zplo­dil dva­a­dvacet synů a šestnáct dcer. 22 Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i či­ny – jsou sepsá­ny ve Výkla­du pro­roka Ida. 23 Abiáš pak ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve Městě Davi­dově. Na jeho místě za­čal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země za­žíva­la deset let mí­ru.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Evanjelický

23 Keď Abija usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te Dávidovom. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias mala krajina desať rokov po­koj.

Ekumenický

23 Keď sa Abija uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v Dávidovom mes­te. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias bol v krajine desať rokov mier.

Bible21

23 Abiáš pak ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve Městě Davi­dově. Na jeho místě za­čal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země za­žíva­la deset let mí­ru.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček