RoháčekŽalmy52,8

Žalmy 52:8

Keď to uvidia spraved­liví, budú sa báť a ľudia sa mu budú smiať a povedia:


Verš v kontexte

7 A pre­to ťa i sil­ný Bôh porazí na večnosť; po­chytí ťa, čo sa nenazdáš, a vy­trh­ne ťa zo stánu a vy­korení ťa zo zeme živých. Sélah.
8 Keď to uvidia spraved­liví, budú sa báť a ľudia sa mu budú smiať a povedia:
9 Hľa, to je ten človek, ktorý ne­učinil Boha svojou pev­nosťou, ale sa nadejal na svoje veľké bohat­stvo a zmocňoval sa vo svojej zkaze.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď to uvidia spraved­liví, budú sa báť a ľudia sa mu budú smiať a povedia:

Evanjelický

8 Uzrú to spravod­liví, báť sa budú a budú sa mu vy­smievať:

Ekumenický

8 Uzrú to spravod­liví, budú sa báť, budú sa mu však vy­smievať:

Bible21

8 Sprave­dliví užasnou, až to uvidí, nakonec se ti za­smějí: