RoháčekŽalmy51,20

Žalmy 51:20

Čiň dob­re Si­onu vo svojej lás­kavos­ti! Vy­stav múry Jeruzalema!


Verš v kontexte

19 Obeti Božie skrúšený duch. Skrúšeným srd­com a zdr­teným, ó, Bože, ne­opo­vr­huješ.
20 Čiň dob­re Si­onu vo svojej lás­kavos­ti! Vy­stav múry Jeruzalema!
21 Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spraved­livos­ti, zápal a cel­ková obeť; vtedy budú obetovať jun­cov na tvojom ol­tári.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

20 Čiň dob­re Si­onu vo svojej lás­kavos­ti! Vy­stav múry Jeruzalema!

Evanjelický

20 Pre­ukáž dob­ro Si­onu vo svojej priaz­ni, vy­buduj múry Jeruzalema!

Ekumenický

20 Svojou priazňou pre­ukáž dob­ro Si­onu, vy­buduj múry Jeruzalema!

Bible21

20 Ve své dob­ro­tě smi­luj se nad Sionem, zdi Je­ruzalé­ma znovu vy­stavěj!