EkumenickýŽalmy51,20

Žalmy 51:20

Svojou priazňou pre­ukáž dob­ro Si­onu, vy­buduj múry Jeruzalema!


Verš v kontexte

19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdr­veným srd­com ne­pohŕdaš, Bože.
20 Svojou priazňou pre­ukáž dob­ro Si­onu, vy­buduj múry Jeruzalema!
21 Po­tom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celo­st­né obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom ol­tári.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

20 Čiň dob­re Si­onu vo svojej lás­kavos­ti! Vy­stav múry Jeruzalema!

Evanjelický

20 Pre­ukáž dob­ro Si­onu vo svojej priaz­ni, vy­buduj múry Jeruzalema!

Ekumenický

20 Svojou priazňou pre­ukáž dob­ro Si­onu, vy­buduj múry Jeruzalema!

Bible21

20 Ve své dob­ro­tě smi­luj se nad Sionem, zdi Je­ruzalé­ma znovu vy­stavěj!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček