RoháčekSudcov6,4

Sudcov 6:4

A položiac sa proti nim táborom kazili úrodu zeme až po­tiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali po­travy v Iz­raelovi ani ovce ani vola ani os­la.


Verš v kontexte

3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho. 4 A položiac sa proti nim táborom kazili úrodu zeme až po­tiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali po­travy v Iz­raelovi ani ovce ani vola ani os­la. 5 Lebo pri­chádzavali hore i so svojimi stádami i so svojimi stán­mi a pri­chádzavali v takom množs­tve jako kobyl­ky, takže ani im ani ich veľb­lúdom nebolo počtu. A pri­chádzavali do zeme na­to, aby ju hubili.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 A položiac sa proti nim táborom kazili úrodu zeme až po­tiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali po­travy v Iz­raelovi ani ovce ani vola ani os­la.

Evanjelický

4 Pri­tiah­li a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké po­traviny v Iz­raeli, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly.

Ekumenický

4 Utáborili sa oproti nim a pus­tošili úrodu krajiny až po ob­lasť, ktorou sa vchádza do Gazy. Ne­ponechali v Izraeli ani po­traviny, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly.

Bible21

4 Tá­boři­li v zemi a pustoši­li úro­du až ke Gaze; nene­cha­li Iz­rae­li žádné živo­bytí – je­di­nou ov­ci, do­bytče ani osla.

RoháčekSudcov6,4