RoháčekSudcov6,5

Sudcov 6:5

Lebo pri­chádzavali hore i so svojimi stádami i so svojimi stán­mi a pri­chádzavali v takom množs­tve jako kobyl­ky, takže ani im ani ich veľb­lúdom nebolo počtu. A pri­chádzavali do zeme na­to, aby ju hubili.


Verš v kontexte

4 A položiac sa proti nim táborom kazili úrodu zeme až po­tiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali po­travy v Iz­raelovi ani ovce ani vola ani os­la. 5 Lebo pri­chádzavali hore i so svojimi stádami i so svojimi stán­mi a pri­chádzavali v takom množs­tve jako kobyl­ky, takže ani im ani ich veľb­lúdom nebolo počtu. A pri­chádzavali do zeme na­to, aby ju hubili. 6 A Iz­rael veľmi schudob­nel pre Madiana, p­reto kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo pri­chádzavali hore i so svojimi stádami i so svojimi stán­mi a pri­chádzavali v takom množs­tve jako kobyl­ky, takže ani im ani ich veľb­lúdom nebolo počtu. A pri­chádzavali do zeme na­to, aby ju hubili.

Evanjelický

5 Lebo keď prišli so svojimi stádami a stan­mi, prišli v takom množs­tve ako kobyl­ky; ich samých a ich ťavy nebolo možno spočítať; i vpad­li do krajiny, aby ju spus­tošili.

Ekumenický

5 Prišli so stádami a stan­mi, bolo ich ako kobyliek; nebolo ich možné spočítať a ich tiav bolo bez počtu. Vtrh­li do krajiny, aby ju spus­tošili.

Bible21

5 Při­táh­li vž­dy se svý­mi stá­dy a sta­ny, při­cháze­lo jich jako ko­bylek, jich a je­jich vel­bloudů bylo bez­poč­tu. Při­cháze­li, aby pustoši­li zem.

RoháčekSudcov6,5