EvanjelickýSudcov6,4

Sudcov 6:4

Pri­tiah­li a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké po­traviny v Iz­raeli, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly.


Verš v kontexte

3 Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim. 4 Pri­tiah­li a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké po­traviny v Iz­raeli, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly. 5 Lebo keď prišli so svojimi stádami a stan­mi, prišli v takom množs­tve ako kobyl­ky; ich samých a ich ťavy nebolo možno spočítať; i vpad­li do krajiny, aby ju spus­tošili.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 A položiac sa proti nim táborom kazili úrodu zeme až po­tiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali po­travy v Iz­raelovi ani ovce ani vola ani os­la.

Evanjelický

4 Pri­tiah­li a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké po­traviny v Iz­raeli, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly.

Ekumenický

4 Utáborili sa oproti nim a pus­tošili úrodu krajiny až po ob­lasť, ktorou sa vchádza do Gazy. Ne­ponechali v Izraeli ani po­traviny, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly.

Bible21

4 Tá­boři­li v zemi a pustoši­li úro­du až ke Gaze; nene­cha­li Iz­rae­li žádné živo­bytí – je­di­nou ov­ci, do­bytče ani osla.