RoháčekSudcov6,2

Sudcov 6:2

A ruka Madiana sa zmoc­nila nad Iz­raelom. Pred Madian­mi si spravili synovia Iz­raelovi priekopy, ktoré po vr­choch, a jas­kyne i pev­nos­ti.


Verš v kontexte

1 A synovia Iz­raelovi robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. A Hos­podin ich vydal do ruky Madiana sedem rokov. 2 A ruka Madiana sa zmoc­nila nad Iz­raelom. Pred Madian­mi si spravili synovia Iz­raelovi priekopy, ktoré po vr­choch, a jas­kyne i pev­nos­ti. 3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 A ruka Madiana sa zmoc­nila nad Iz­raelom. Pred Madian­mi si spravili synovia Iz­raelovi priekopy, ktoré po vr­choch, a jas­kyne i pev­nos­ti.

Evanjelický

2 Keď ruka Mid­ján­cov ťažko doliehala na Iz­rael, pris­pôsobili si Iz­rael­ci k ob­rane pred Mid­ján­cami hor­ské trh­liny, jas­kyne a pev­nos­ti.

Ekumenický

2 Moc Mid­jánčanov dep­tala Iz­raelitov. Iz­raeliti si z obavy pred Mid­jánčan­mi pri­pravili útočis­ká v horských rok­linách, jas­kyniach a v strmých skalis­kách.

Bible21

2 Mi­dián­ci utlačova­li Iz­rael tak krutě, že si Iz­rael­ci před nimi děla­li úkry­ty v horách a jes­kyních a opevňova­li se na ne­přístupných vr­chol­cích.

RoháčekSudcov6,2