Bible21Soudců6,2

Soudců 6:2

Mi­dián­ci utlačova­li Iz­rael tak krutě, že si Iz­rael­ci před nimi děla­li úkry­ty v horách a jes­kyních a opevňova­li se na ne­přístupných vr­chol­cích.


Verš v kontexte

1 Synové Iz­rae­le však jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle, a tak je Hos­po­din vy­dal do ru­kou Mi­diánu na sedm let. 2 Mi­dián­ci utlačova­li Iz­rael tak krutě, že si Iz­rael­ci před nimi děla­li úkry­ty v horách a jes­kyních a opevňova­li se na ne­přístupných vr­chol­cích. 3 Kdyko­li Iz­rael za­sel, při­táh­li Mi­dián­ci a Amale­kov­ci s východní­mi náro­dy a přepad­li jej.

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 A ruka Madiana sa zmoc­nila nad Iz­raelom. Pred Madian­mi si spravili synovia Iz­raelovi priekopy, ktoré po vr­choch, a jas­kyne i pev­nos­ti.

Evanjelický

2 Keď ruka Mid­ján­cov ťažko doliehala na Iz­rael, pris­pôsobili si Iz­rael­ci k ob­rane pred Mid­ján­cami hor­ské trh­liny, jas­kyne a pev­nos­ti.

Ekumenický

2 Moc Mid­jánčanov dep­tala Iz­raelitov. Iz­raeliti si z obavy pred Mid­jánčan­mi pri­pravili útočis­ká v horských rok­linách, jas­kyniach a v strmých skalis­kách.

Bible21

2 Mi­dián­ci utlačova­li Iz­rael tak krutě, že si Iz­rael­ci před nimi děla­li úkry­ty v horách a jes­kyních a opevňova­li se na ne­přístupných vr­chol­cích.

Bible21Soudců6,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček