RoháčekSudcov10,3

Sudcov 10:3

Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov.


Verš v kontexte

2 Súdil Iz­raela dvad­saťt­ri rokov a keď zo­mrel, po­chovaný bol v Šamíre. 3 Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov. 4 A mal trid­siatich synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich mladých osloch a mali trid­sať miest. Volajú ich dedinami Jai­rovými až do tohoto dňa, ktoré v zemi Gileáde.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov.

Evanjelický

3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jáír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov.

Ekumenický

3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jaír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov.

Bible21

3 Po něm po­vstal Jair Gi­leád­ský. Ten sou­dil Iz­rael dva­a­dvacet let.