RoháčekSudcov10,2

Sudcov 10:2

Súdil Iz­raela dvad­saťt­ri rokov a keď zo­mrel, po­chovaný bol v Šamíre.


Verš v kontexte

1 A po Abimelechovi po­vs­tal za­chrániť Iz­raela Tóla, syn Púov, syna Dódov­ho, muž z po­kolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre, na vr­chu Ef­rai­movom. 2 Súdil Iz­raela dvad­saťt­ri rokov a keď zo­mrel, po­chovaný bol v Šamíre. 3 Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Súdil Iz­raela dvad­saťt­ri rokov a keď zo­mrel, po­chovaný bol v Šamíre.

Evanjelický

2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šámíre.

Ekumenický

2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šamíre.

Bible21

2 a sou­dil Iz­rael tři­a­dvacet let. Pak zemřel a byl po­hřben v Ša­mi­ru.