EkumenickýSudcov10,3

Sudcov 10:3

Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jaír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov.


Verš v kontexte

2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šamíre. 3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jaír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov. 4 Mal trid­sať synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich osloch. Mali trid­sať miest. Tie sa do­dnes volajú Jaírovými dedinami a ležia v kraji Gileád.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov.

Evanjelický

3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jáír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov.

Ekumenický

3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jaír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov.

Bible21

3 Po něm po­vstal Jair Gi­leád­ský. Ten sou­dil Iz­rael dva­a­dvacet let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček