RoháčekSkutky17,28

Skutky 17:28

Skutky apoštolov

Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme.


Verš v kontexte

27 aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako na­hmatali a našli, hoci nie je ďaleko od ni­ktorého z nás. 28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme. 29 Tedy keď sme rodinou Božou, ne­máme sa dom­nievať, že by Božs­tvo bolo podob­né zlatu alebo strieb­ru alebo kameňu, rytine, ktorú vy­tvorilo remes­lo a ľud­ský výmysel.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme.

Evanjelický

28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme.

Ekumenický

28 V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to po­vedali aj nie­ktorí vaši bás­nici: Veď sme jeho rodom.

Bible21

28 ‚Vž­dyť jím ži­je­me, hýbe­me se a trváme.‘ Jak řek­li něk­teří z vašich básníků: ‚Jsme pře­ce jeho rodina.‘