RoháčekSkutky17,27

Skutky 17:27

Skutky apoštolov

aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako na­hmatali a našli, hoci nie je ďaleko od ni­ktorého z nás.


Verš v kontexte

26 a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania, 27 aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako na­hmatali a našli, hoci nie je ďaleko od ni­ktorého z nás. 28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

27 aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako na­hmatali a našli, hoci nie je ďaleko od ni­ktorého z nás.

Evanjelický

27 aby hľadali Boha, či by Ho azda ne­na­hmatali a nenašli. Veď On pred­sa nie je ďaleko od ni­koho z nás,

Ekumenický

27 aby hľadali Boha, či by ho nejako ne­na­hmatali a nenašli, hoci od ni­koho z nás nie je ďaleko.

Bible21

27 aby hleda­li Bo­ha, zda by se ho snad moh­li do­tknout a nalézt ho – ačko­li není dale­ko od žádného z nás.