Bible21Skutky17,28

Skutky 17:28

‚Vž­dyť jím ži­je­me, hýbe­me se a trváme.‘ Jak řek­li něk­teří z vašich básníků: ‚Jsme pře­ce jeho rodina.‘


Verš v kontexte

27 aby hleda­li Bo­ha, zda by se ho snad moh­li do­tknout a nalézt ho – ačko­li není dale­ko od žádného z nás. 28 ‚Vž­dyť jím ži­je­me, hýbe­me se a trváme.‘ Jak řek­li něk­teří z vašich básníků: ‚Jsme pře­ce jeho rodina.‘ 29 Když tedy jsme Boží ro­di­na, nemůže­me si mys­let, že by se božská bytost moh­la podo­bat zla­tu, stříb­ru nebo ka­meni, výtvo­ru lid­ské zručnosti a důvtipu.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme.

Evanjelický

28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme.

Ekumenický

28 V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to po­vedali aj nie­ktorí vaši bás­nici: Veď sme jeho rodom.

Bible21

28 ‚Vž­dyť jím ži­je­me, hýbe­me se a trváme.‘ Jak řek­li něk­teří z vašich básníků: ‚Jsme pře­ce jeho rodina.‘

Bible21Skutky17,28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček