RoháčekPríslovia17,16

Príslovia 17:16

Načo je kúpne v ruke bláz­na kúpiť múd­rosť, keď nerozumu?!


Verš v kontexte

15 Ten, kto ospraved­lňuje bez­božného, jako i ten, kto od­sudzuje spraved­livého, obi­dvaja ohavnosťou Hos­podinovi.
16 Načo je kúpne v ruke bláz­na kúpiť múd­rosť, keď nerozumu?!
17 Priateľ miluje každého času, a v súžení sa rodí brat.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

16 Načo je kúpne v ruke bláz­na kúpiť múd­rosť, keď nerozumu?!

Evanjelický

16 Načo je kúp­na cena v ruke bláz­na na za­kúpenie múd­ros­ti, keď ne­má roz­um?

Ekumenický

16 Načo sú peniaze v ruke bláz­na? ! Kúpi si múd­rosť? Veď ne­má roz­um!

Bible21

16 K če­mu jsou peníze v ru­kou tupce? Když nemá ro­zum, moud­rost ne­koupí!