RoháčekPríslovia17,15

Príslovia 17:15

Ten, kto ospraved­lňuje bez­božného, jako i ten, kto od­sudzuje spraved­livého, obi­dvaja ohavnosťou Hos­podinovi.


Verš v kontexte

14 Počiatok zvady je, ako keď pre­tŕha voda hať; preto prv, ako by sa roz­mohol, nechaj spor.
15 Ten, kto ospraved­lňuje bez­božného, jako i ten, kto od­sudzuje spraved­livého, obi­dvaja ohavnosťou Hos­podinovi.
16 Načo je kúpne v ruke bláz­na kúpiť múd­rosť, keď nerozumu?!

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 Ten, kto ospraved­lňuje bez­božného, jako i ten, kto od­sudzuje spraved­livého, obi­dvaja ohavnosťou Hos­podinovi.

Evanjelický

15 I ten, čo ospraved­lňuje vin­ného, i ten, čo od­sudzuje ne­vin­ného, obaja sú od­por­ní Hos­podinovi.

Ekumenický

15 Vy­hlásenie bez­božníka za spravod­livého a spravod­livého za bez­božníka — jed­no aj druhé sa Hos­podinovi protiví.

Bible21

15 Omlou­vat niče­mu i od­sou­dit po­ctivého – o­bo­jí se Hos­po­di­nu hnu­sí na­stejno.