RoháčekPríslovia17,17

Príslovia 17:17

Priateľ miluje každého času, a v súžení sa rodí brat.


Verš v kontexte

16 Načo je kúpne v ruke bláz­na kúpiť múd­rosť, keď nerozumu?!
17 Priateľ miluje každého času, a v súžení sa rodí brat.
18 Človek bez roz­umu udiera na ruku, ten, kto sa za­ručuje pred svojím blížnym.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

17 Priateľ miluje každého času, a v súžení sa rodí brat.

Evanjelický

17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia.

Ekumenický

17 Priateľ pre­ukazuje lás­ku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.

Bible21

17 Pří­tel mi­lu­je za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení.