RoháčekPríslovia12,18

Príslovia 12:18

Nie­kto hovorí neroz­vážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múd­rych je hotovým liekom.


Verš v kontexte

17 Ten, k­to smele hovorí prav­du, vy­hlasuje spraved­livosť, ale falošný svedok lesť.
18 Nie­kto hovorí neroz­vážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múd­rych je hotovým liekom.
19 Prav­divé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Nie­kto hovorí neroz­vážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múd­rych je hotovým liekom.

Evanjelický

18 Kto neroz­vážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múd­rych lieči.

Ekumenický

18 Kto bez­ohľad­ne rozp­ráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múd­rych prináša uzdravenie.

Bible21

18 Unáh­lené řeči bodají jako meče, jazyk moud­rých je ale jako lék.