RoháčekPríslovia12,19

Príslovia 12:19

Prav­divé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.


Verš v kontexte

18 Nie­kto hovorí neroz­vážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múd­rych je hotovým liekom.
19 Prav­divé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.
20 Lesť je v srd­ci tých, ktorí vy­mýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Prav­divé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.

Evanjelický

19 Prav­divé pery ob­stoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.

Ekumenický

19 Prav­divé pery ob­stoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku.

Bible21

19 Prav­do­mluvné rty ob­sto­jí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik.