EvanjelickýPríslovia12,18

Príslovia 12:18

Kto neroz­vážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múd­rych lieči.


Verš v kontexte

17 Kto vy­slovuje prav­du, hlása spravod­livosť, falošný svedok však vy­slovuje klam.
18 Kto neroz­vážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múd­rych lieči.
19 Prav­divé pery ob­stoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Nie­kto hovorí neroz­vážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múd­rych je hotovým liekom.

Evanjelický

18 Kto neroz­vážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múd­rych lieči.

Ekumenický

18 Kto bez­ohľad­ne rozp­ráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múd­rych prináša uzdravenie.

Bible21

18 Unáh­lené řeči bodají jako meče, jazyk moud­rých je ale jako lék.