EkumenickýPríslovia12,18

Príslovia 12:18

Kto bez­ohľad­ne rozp­ráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múd­rych prináša uzdravenie.


Verš v kontexte

17 Kto šíri prav­du, hovorí, čo je správ­ne, ale falošný svedok hovorí lži.
18 Kto bez­ohľad­ne rozp­ráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múd­rych prináša uzdravenie.
19 Prav­divé pery ob­stoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Nie­kto hovorí neroz­vážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múd­rych je hotovým liekom.

Evanjelický

18 Kto neroz­vážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múd­rych lieči.

Ekumenický

18 Kto bez­ohľad­ne rozp­ráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múd­rych prináša uzdravenie.

Bible21

18 Unáh­lené řeči bodají jako meče, jazyk moud­rých je ale jako lék.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček