RoháčekMarek8,8

Marek 8:8

Evanjelium podľa Mareka

A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov.


Verš v kontexte

7 A mali aj niekoľko rybičiek, a požeh­najúc ich po­vedal, aby aj tie pred­kladali. 8 A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov. 9 A tých, ktorí jed­li, bolo okolo štyroch tisícov, a roz­pus­til ich.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov.

Evanjelický

8 I jed­li a na­sýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov naz­bierali.

Ekumenický

8 Ľudia sa na­sýtili, ba naz­bierali aj sedem košíkov zvyškov z chleba.

Bible21

8 A tak se naje­dli do sytosti a ještě na­sbíra­li sedm košů nalá­maných kous­ků, které zbyly.

RoháčekMarek8,8