RoháčekMarek8,7

Marek 8:7

Evanjelium podľa Mareka

A mali aj niekoľko rybičiek, a požeh­najúc ich po­vedal, aby aj tie pred­kladali.


Verš v kontexte

6 Vtedy roz­kázal zá­stupu po­sadať si na zem. A vzal tých sedem chlebov a poďakujúc lámal a dával svojim učeníkom, aby pred­kladali, a klád­li pred zá­stup. 7 A mali aj niekoľko rybičiek, a požeh­najúc ich po­vedal, aby aj tie pred­kladali. 8 A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 A mali aj niekoľko rybičiek, a požeh­najúc ich po­vedal, aby aj tie pred­kladali.

Evanjelický

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať.

Ekumenický

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal ich roz­dať.

Bible21

7 Mě­li také pár malých rybek. Ježíš je požeh­nal a ře­kl, ať předkládají i je.

RoháčekMarek8,7