RoháčekMarek1,27

Marek 1:27

Evanjelium podľa Mareka

A všet­ci sa zdesili, takže sa medzi sebou do­pytovali a hovorili: Čo je toto? ! Jaké je toto nové učenie? ! Lebo v moci roz­kazuje i nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho!


Verš v kontexte

26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho. 27 A všet­ci sa zdesili, takže sa medzi sebou do­pytovali a hovorili: Čo je toto? ! Jaké je toto nové učenie? ! Lebo v moci roz­kazuje i nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho! 28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A všet­ci sa zdesili, takže sa medzi sebou do­pytovali a hovorili: Čo je toto? ! Jaké je toto nové učenie? ! Lebo v moci roz­kazuje i nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho!

Evanjelický

27 Všet­ci užas­li a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečis­tým duchom roz­kazuje, a po­slúchajú Ho!

Ekumenický

27 Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho.

Bible21

27 Všich­ni byli tak ohro­meni, že se za­ča­li ptát je­den druhého: „Co to má zna­menat? Co je to za nové učení? Roz­kazuje mo­cně i nečis­tým du­chům a po­s­lou­chají ho!“

RoháčekMarek1,27