RoháčekMarek1,28

Marek 1:28

Evanjelium podľa Mareka

A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee.


Verš v kontexte

27 A všet­ci sa zdesili, takže sa medzi sebou do­pytovali a hovorili: Čo je toto? ! Jaké je toto nové učenie? ! Lebo v moci roz­kazuje i nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho! 28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee. 29 A hneď, keď vy­šli zo synagógy, prišli do domu Šimonov­ho a An­drejov­ho s Jakobom a Jánom.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee.

Evanjelický

28 A hneď sa roz­nies­la zvesť o Ňom všade po celom okolí galilej­skom.

Ekumenický

28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji.

Bible21

28 A zpráva o něm se ihned roz­nes­la po ce­lém ga­li­lej­ském kra­ji.

RoháčekMarek1,28