RoháčekMarek1,26

Marek 1:26

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho.


Verš v kontexte

25 A Ježiš mu po­hrozil a po­vedal: Umĺk­ni a vy­j­di z neho! 26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho. 27 A všet­ci sa zdesili, takže sa medzi sebou do­pytovali a hovorili: Čo je toto? ! Jaké je toto nové učenie? ! Lebo v moci roz­kazuje i nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho.

Evanjelický

26 I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho.

Ekumenický

26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel.

Bible21

26 Nečis­tý duch tím mužem za­lom­coval, hla­si­tě vy­kři­kl a vy­šel z něj.

RoháčekMarek1,26