RoháčekMarek1,1

Marek 1:1

Evanjelium podľa Mareka

Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol,


Verš v kontexte

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol, 2 ako je na­písané v prorokoch: Hľa, ja po­sielam svoj­ho an­jela pred tvojou tvárou, ktorý pri­praví tvoju ces­tu pred tebou. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol,

Evanjelický

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

1 Začiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Božieho Syna.

Bible21

1 Počá­tek evange­lia o Ježíši Kri­stu, Božím Synu.

RoháčekMarek1,1