RoháčekMarek1,2

Marek 1:2

Evanjelium podľa Mareka

ako je na­písané v prorokoch: Hľa, ja po­sielam svoj­ho an­jela pred tvojou tvárou, ktorý pri­praví tvoju ces­tu pred tebou.


Verš v kontexte

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol, 2 ako je na­písané v prorokoch: Hľa, ja po­sielam svoj­ho an­jela pred tvojou tvárou, ktorý pri­praví tvoju ces­tu pred tebou. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ako je na­písané v prorokoch: Hľa, ja po­sielam svoj­ho an­jela pred tvojou tvárou, ktorý pri­praví tvoju ces­tu pred tebou.

Evanjelický

2 Tak­to píše prorok Izai­áš: Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla pred Tebou, a ten pri­praví Ti ces­tu;

Ekumenický

2 Ako je na­písané u proroka Izai­áša: Hľa, po­sielam pred tebou svoj­ho po­sla, aby ti pri­pravil ces­tu.

Bible21

2 Jak je psáno u pro­roka Izaiáše: „Hle, po­sílám před te­bou svého posla, aby připravil tvou cestu.“

RoháčekMarek1,2