RoháčekJózua3,5

Józua 3:5

A Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra učiní Hos­podin divy vo vašom strede.


Verš v kontexte

4 Ale bude vzdialenosť medzi vami a medzi ňou okolo dva tisíce lakťov čo do miery. Ne­prib­lížte sa k nej, aby ste znali ces­tu, ktorou máte ísť, lebo ste ešte ni­kdy ne­išli touto ces­tou. 5 A Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra učiní Hos­podin divy vo vašom strede. 6 A Jozua po­vedal kňazom: Vez­mite truh­lu sm­luvy a iďte pred ľudom. A tak vzali truh­lu sm­luvy a išli pred ľudom.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra učiní Hos­podin divy vo vašom strede.

Evanjelický

5 Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami.

Ekumenický

5 Po­tom Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra vy­koná Hos­podin medzi vami pred­iv­né skut­ky.

Bible21

5 Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“

RoháčekJózua3,5