EvanjelickýJózua3,5

Józua 3:5

Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami.


Verš v kontexte

4 Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov; ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou. 5 Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami. 6 Po­tom Józua po­vedal kňazom: Zo­dvih­nite truh­lu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Oni zo­dvih­li truh­lu zmluvy a kráčali pred ľudom.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra učiní Hos­podin divy vo vašom strede.

Evanjelický

5 Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami.

Ekumenický

5 Po­tom Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra vy­koná Hos­podin medzi vami pred­iv­né skut­ky.

Bible21

5 Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“