Bible21Jozue3,5

Jozue 3:5

Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“


Verš v kontexte

4 Mezi vá­mi a ní ale zůstane od­stup asi dvou tisíc lo­ket – ne­smí­te se k ní při­blížit! Půjdete za ní, abys­te po­zna­li ces­tu, kte­rou má­te jít, ne­boť tou cestou jste nikdy před­tím nešli.“ 5 Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“ 6 Po­tom ře­kl kněžím: „Vez­mě­te Tru­hlu smlou­vy a jdě­te před lidem.“ Vza­li tedy Tru­hlu smlou­vy a šli před li­dem.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra učiní Hos­podin divy vo vašom strede.

Evanjelický

5 Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami.

Ekumenický

5 Po­tom Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra vy­koná Hos­podin medzi vami pred­iv­né skut­ky.

Bible21

5 Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“

Bible21Jozue3,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček