EkumenickýJózua3,5

Józua 3:5

Po­tom Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra vy­koná Hos­podin medzi vami pred­iv­né skut­ky.


Verš v kontexte

4 Nech je však medzi vami a ňou vzdialenosť asi dvetisíc lakťov. Ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou. 5 Po­tom Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra vy­koná Hos­podin medzi vami pred­iv­né skut­ky. 6 Jozua po­vedal kňazom: Zdvih­nite ar­chu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Zo­dvih­li teda ar­chu zmluvy a kráčali pred ľudom.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra učiní Hos­podin divy vo vašom strede.

Evanjelický

5 Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami.

Ekumenický

5 Po­tom Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra vy­koná Hos­podin medzi vami pred­iv­né skut­ky.

Bible21

5 Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček