RoháčekJán12,49

Ján 12:49

Evanjelium podľa Jána

lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma po­slal, sám Otec, mi pri­kázal, čo mám po­vedať a čo hovoriť.


Verš v kontexte

48 Kto mnou po­hŕda a ne­prijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v po­sled­ný deň; 49 lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma po­slal, sám Otec, mi pri­kázal, čo mám po­vedať a čo hovoriť. 50 A viem, že jeho pri­kázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi po­vedal Otec, tak hovorím.

späť na Ján, 12

Príbuzné preklady Roháček

49 lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma po­slal, sám Otec, mi pri­kázal, čo mám po­vedať a čo hovoriť.

Evanjelický

49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma po­slal, mi pri­kázal, čo po­vedať a čo hovoriť,

Ekumenický

49 Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma po­slal, mi pri­kázal, ako mám hovoriť a čo mám po­vedať.

Bible21

49 Ne­mlu­vil jsem to­tiž sám od se­be, ale Otec, který mě po­slal, ten mi dal přikázání, co mám ří­kat a co mlu­vit.

RoháčekJán12,49