RoháčekEzechiel8,4

Ezechiel 8:4

A hľa, bola tam sláva Boha Iz­raelov­ho jako s­láva videnia, ktoré som videl v údolí.


Verš v kontexte

3 A vy­strúc niečo podobné ruke vzal ma za kader mojej hlavy, a Duch ma vy­z­dvihol medzi zem a medzi nebo a do­viedol ma do Jeruzalema vo videniach Božích ku vchodu brány vnútor­ného ­dvora, ktorá hľadí na sever, kde bola stolica mod­ly rev­nivos­ti, popudzujúcej k rev­nivos­ti. 4 A hľa, bola tam sláva Boha Iz­raelov­ho jako s­láva videnia, ktoré som videl v údolí. 5 A riekol mi: Synu človeka, nože po­z­dvih­ni svoje oči smerom na sever! A po­z­dvihol som svoje oči smerom na sever. A hľa, od severa brány ol­tára bola tá mod­la rev­nivos­ti, p­ráve tam, kade sa vchádza.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 A hľa, bola tam sláva Boha Iz­raelov­ho jako s­láva videnia, ktoré som videl v údolí.

Evanjelický

4 Aj­hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela, podob­ného zjavu, ako som videl v údolí.

Ekumenický

4 Hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela a podobala sa zjavu, ktorý som videl v údolí.

Bible21

4 A hle – byla tam sláva Boha Iz­rae­le jako teh­dy, když jsem měl vi­dění na pláni!