RoháčekEzechiel19,8

Ezechiel 19:8

P­reto nastavily na neho národy na­okolo z krajín a rozo­strely na neho svoju sieť; lapený bol do ich jamy.


Verš v kontexte

7 po­znal svoje vdovy a spus­tošil ich mes­tá, takže spu­stla zem i jej náp­lň od hlasu jeho revu. 8 P­reto nastavily na neho národy na­okolo z krajín a rozo­strely na neho svoju sieť; lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do kliet­ky na ob­rúčky a do­vied­li ho k babylon­skému kráľovi, od­vied­li ho do pev­nos­tí, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vr­choch Iz­raelových.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 P­reto nastavily na neho národy na­okolo z krajín a rozo­strely na neho svoju sieť; lapený bol do ich jamy.

Evanjelický

8 Po­stavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy.

Ekumenický

8 Zhromaždili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy.

Bible21

8 Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v ce­lém okolí. Roztáhli na něj svo­ji síť, ulovili ho do pasti.