RoháčekEzechiel19,2

Ezechiel 19:2

a po­vieš: Čo tvoja mater ľvica? Od­počívajúc líhala medzi ľvami, medzi mladými ľvami vy­chovávala svoje ľvíčatá.


Verš v kontexte

1 A ty po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na kniežatá Iz­raelove 2 a po­vieš: Čo tvoja mater ľvica? Od­počívajúc líhala medzi ľvami, medzi mladými ľvami vy­chovávala svoje ľvíčatá. 3 A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­vieš: Čo tvoja mater ľvica? Od­počívajúc líhala medzi ľvami, medzi mladými ľvami vy­chovávala svoje ľvíčatá.

Evanjelický

2 a po­vedz: Čo za levica bola tvoja mat­ka medzi lev­mi! Ležala, medzi levíčat­mi si vy­chovávala mláďatá.

Ekumenický

2 a po­vedz: Kto bola tvoja mat­ka? Levica, ktorá od­počívala medzi lev­mi, medzi levíčatami si vy­chovávala mláďatá.

Bible21

2 zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šel­ma­mise svý­mi lvíča­ty.